Aktualności
2019-11-30 JANUSZ USIDUS, ANTONI WROTNIAK, ADAM KRYŁOWICZ

KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA SEP O/ZAMOŚĆ DNIA 8 LISTPADA 2019

ZINTEGROWANE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

Na terenie byłej cukrowni w Michalowie-Kolonia (pow. Tomaszów Lubelski), którą kilkanascie lat temu zlikwidowano, zamojska firma P.W."BUDMAT" S.J. zbudowała nowoczesną biogazownię rolniczą z suszarnią owoców. Podstawą budowy działania Małej Elektrociepłowni Biogazowej MBE 1MWe jest polska technologia "POLBIOMET" oparta na polskich patentach: Nr PL 197595B1 i Nr PL 227404B1. W dniu otwarcia zakładu odbyła się Konferencja Naukowo - Technoczna, której organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zamość. Referaty wygłosili m. in. prof. dr hab inz. Andrzej Cmielewski z instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie pt.: "Znaczenie odnawialnch źródeł energii (OZE) w zaspokojeniu potrzeb energetycznych w kraju (regionu) oraz ochrony klimatu, czystości powietrza i środowiska". Szymon Dąbek z P.W. "BUDMET" S.J. w Zamościu, wygłosił referat n.t. "Podstawowe informacje z przebiegu budowy i eksploatacji wybudowanych obiektów biogazowni rolniczej i suszarni owoców" oraz dr Kajetan Kościk z Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pt.:"Możliwości wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii w regionie". Inż. Adam Kryłowicz przedstawił podstawy i zalety polskich technologii "POLBIOMET", w oparciu o którą zbudowano biogazownię rolniczą w Michalowie-Kolonia, przedstawił badanie nad tą technologią oraz uzyskiwane wyniki technologiczne i ekonomiczne w zbudowanych i już działających instalacjach, lepsze niż w innych znanych technologiach m.in. w technologii "NaWaRo". Na przykład w technologii "POLBIOMET" zawartość biomasy w biogazie wynosi (60-70)%CH4, a w technologii      "NaWaRo" (45-54)%CH4, o 40% mniejsze zużycie biomasy w technologii "POLBIOMET" w porównaniu z technologią "NaWaRo" na wytworzenie jednostki energii elektrycznej, dwukrotnie mniejsza obiętość fermentorów w technologii "POLBIOMET" 6000 m3/1 MWe, a w technologii "NaWaRo"(12000-14000)m3/1 MWe itp. Jednostkowe koszty inwestycyjne wytwarzania energii elektrycznej w czasie 20 lat bez emisji CO2 (jako stosunek kosztów budowy źródeł energii do ilosci wytworzonej w czasie 20 lat ) przez poszczególne elektrownie : fotowoltaiczna-300 zł/MWhe; prosumencka-250zł/MWhe; wiatrowa-242 zł/MWhe; jądrowa-209 zł/MWhe; węglowa z sekwestracją-152 zł/MWhe; i biogazowa-93,75 zł/MWhe. Elektrownia MEB 1 MWe jest zdecydowanie najtańszą. Źródła biogazu w tych bioelektrogazowniach są stabilne i wielkościowo znaczące w bilansie energetycznym kraju. Według obecnej oceny zdolne sa pokryć wyprodukowanie do 25% energii elektrycznej w miksie elektroenergetycznym kraju. Mogą być tak że źródłem paliw CNG lub LNG do zasilania pojazdów, jak również źródłem biometanu dla przemysłu chemicznego. Dodatkowo w ciągu produkcyjnym wytwarzany jest nawóz organiczny dla rolnictwa.  

 Redagował: A. Kryłowicz i W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2019-06-29 Jan Kondrat

MŁODZIEŻOWE KOŁO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH w REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w BIŁGORAJU

Szkolenie z zakresu projektowania i budowy instalacji inteligentnego budynku

W dniu 23.04.2019r dla członków młodzieżowego Koła Stowarzysznia Elektryków Polskich w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zorganizowane zostało szkolenie z zakresu projektowania i budowy instalacji inteligentnego budynku. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy F&F. Szkolenie to było współfinansowane przez firmę MODEL. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat autoryzowanego instalatora systemu F&Home RADIO.  

Redagował: J. Konrad i W. Dmytryk

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2019-02-17 ANTONI WROTNIAK

XIV KARNAWAŁOWY BAL ELEKTRYKÓW

ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

Dnia 26. stycznia 2019r. w Pensjonacie "MYKA" w Zamościu odbył się XIV Karnawałowy Bal Elektryków. Za organizację i przebieg balu odpowiedzialny był Prezes Zamojskiego Oddziału SEP Antoni Wrotniak.  

Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-11-09 ZARZĄD ODDZIAŁU SEP W ZAMOŚCIU

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ZARZĄD ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO

UCZCZENIE SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Zamojskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 6.10.2018r zorganizowana została wycieczka do miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie ziemi zamojskiej. Elektrycy zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu biorąc udział w wycieczce chcieli w ten sposób uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszym miejscem odwiedzonym było Hostynne z pomnikiem oraz z wbudowaną tablicą poświęconą żołnierzom "30 Pułku Strzelców Kaniowskich", którzy w 1920 roku zginęli w walkach na polach Horyszowa i Hostynnego. Następnym miejscem dla zwiedzających był Komarów. Pod Komarowem rozegrała się bitwa pomiędzy bolszewicką "1 Armią Konną" a polską"1 Dywizją Jazdy" w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 pułków radzieckich, łącznie 70 szwadronów. Dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy w Komarowie na placu kościelnym znajduje się pomnik upamiętniający tę bitwę. Po wysłuchaniu referatu przedstawiciele Zarządu na czele z Prezesem oddali hołd bohaterom walki i zapalili symboliczny znicz. Kolejnym miejscem wizyty był cmentarz parafialny, gdzie na środku znajduje się kurhan z krzyżem wyróżniający mogiły zbiorowe. Podczas bitwy pod Komarowem w 1920r zginęło 36 żołnierzy, w tym 19 nieznanych, poległych w czasie kampanii wrześniowej w 1939r. Po zwiedzeniu cmentarza udaliśmy się na pola bitewne. Słynna bitwa na tych polach rozegrała się 31 sierpnia 1920r w miejscowości Wolica Śniatycka zwana bitwą pod Komarowema. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich, łącznie 70 szwadronów. Bitwa pod Komarowem była największą od 1813r bitwą kawalerii. Członkowie Zarządu pod tablicą pamiątkowa zapalili symboliczny znicz i oddali hołd bohaterskim żołnierzom polskim. Po wycieczce na wspólnym spotkaniu w restauracji "W Dechę" dla upamiętnienia 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości odśpiewano pieśni patriotyczne i biesiadne. 

Redagował: G. Matuszak i W. Dmytryk   

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-02-18 JAN KONDRAT

MŁODZIEŻOWE KOŁO SEP PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO KOŁA SEP PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju od 2008 roku istnieje Młodzieżowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa ono przy Kole nr.22 i skupia 25 członkó - głównie uczniów klasy trzeciej i czwartej technikum elektrycznego. Działalność koła przedstawiono na stronie "KOŁA SEP"

Redagował: J. Konrad i W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2018-01-29 MAREK ZAWIŚLA

XIII BAL ELEKTRYKA

XIII EDYCJA BALU ELEKTRYKÓW W PENCJONACIE MARINA

Dnia 27.01.2018. w Pensjonacie "MARINA " odbył się XIII Bal Ekektryków zapoczątkowany słowem powitalnym Prezesa Oddziału SEP kol. Antoniego Wrotniaka. Za organizację i przebieg balu odpowiedzialnym był kol. Marek Zawislak.

 Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-12-05 ZARZĄD ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO SEP

JUBILEUSZ 40-LECIA ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO SEP

UROCZYSTOŚC JUBILEUSZOWA 40-LECIA ODBYŁA SIĘ W PENSJONACIE

Dnia 21.10.2017. w Pensjonacie "MARINA" odbyła się uroczystość Jubileuszowa 40-lecia Zamojskiego Oddziału SEP z udziałem Prezesa Oddziału SEP Piotra Szymczaka oraz Sekretarza Generalnego Jacka Nowickiego. Uroczystość rozpoczęto zebraniem Zarządu Oddziału SEP w obecności Prezesa SEP i Sekretarza Generalnego, następnie wspólne zdjęcie. Prezes Zamojskiego Oddziału SEP Antoni Wrotniak powitał przybyłych gości i wygłosił referat. Zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia i dyplomy. Uroczystość tę upiększył koncert okolicznościowy, uroczysty poczęstunek i wieczorek taneczny. 

Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-02-11 PREZES ODDZIAŁU ANTONI WROTNIAK

XI BAL ELEKTRYKA

ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

Dnia 04.02.2017r. w Restauracji Ambrozja odbł się XI BAL ELEKTRYKÓW. Uroczystość rozpoczęto POLONEZEM, a w dalszej części uroczystości odbył się program rozrywkowy.

                                           Redagował: W. Dmytryk

 

Obejrzyj galerię zdjęć

2017-02-07 Marysia Czapka, Antoni Wrotniak, Władysław Dmytryk

KULIG - ŚCIEŻKA ZDROWIA

KOŁO Nr.27 przy NOT

W dniu 28.01.2017. koło nr.27. przy NOT zorganizowało kulig - "ŚCIEŻKA ZDROWIA"

  Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2016-10-12 ODDZIAŁ SEP ZAMOŚĆ

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

GRECJA 2016

Czas trwania od 20.09. do29.09.2016. Przejazd do Grecji na Rivierę Olimpijską przez Słowację, Węgry, Serbię do miejscowości Leptokaria. Następnego dnia zwiedzanie "wiszących bizantyjskich klasztorów" tzw. ósmy cud świata, oraz wizyta w wytwórni ikon. Kolejnego dnia wyjazd na szczyt OLIMPU (schronisko Stawros) - siedziba greckich bogów ze wspaniałymi krajobrazemi plaż Riviery Olimpijskiej, zwiedzanie Aleos Pantaleimonas - miasteczko o niepowtarzalnym jedynym w swoim rodzaju klimacie i uroku, oraz zwiedzanie miejscowości Litochoro z ciekawym charakterem i architekturą, skąd prowadzi szlak na najwyższy szczyt Olimpu - Mitikas. Następnego dnia po śniadaniu wyjazd do SALONIK i zwidzanie miasta - perły Bizancjum gdzie poznano Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę, Rzynskie Collosseum, Łaźnia, Białą Wieżę oraz Hagia Sofia. Uczestników wycieczki w liczbie 55 osób oprowadzała miejscowa przewodnik.

   Organizator: Zarząd Oddziału SEP w Zamościu. 

   Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2016-06-10 ANTONI WROTNIAK

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

SŁOWACJA 2016

W dniach 13-15.05.2016. Oddział SEP wspólnie z kołem SEP Nr.27 przy NOT zorganizowali wycieczkę na Słowację "Humenne - Sirava". Uczesników wycieczki oprowadzał miejscowy przewodnik. Zwiedzano naturalne jezioro tzw. Morskie Oko, oraz odbył się rejs statkiem po jeziorze, następnie uczestniczono w komplecie basenów termalnych "Thermal Park Sirawa". Następnego dnia wyjazd do Jasovska Jaskinia - jedna z najbardziej znanych jaskin Parku Narodowego Słowacji. Uroczysta obiadokolacja z miejscowym zespołem w Koszycach, następnie zwiedzanie zakładu elektronicznegfo "TESAL". W drodze powrotnej zwiedzono Skansen, muzeum wojskowe w Świdniku.  W wycieczce uczestniczyło 53 osoby.

    Organizator:Antoni Wrotniak.

    Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2015-07-17 ANTONI WROTNIAK

WYCIECZKA TURYSTYCZNO - TECHNICZNA

WILNO 2015

W dniach 21-24.05.2015. Prezes Oddziału SEP w Zamościu zorganizował wycieczkę turystyczno-techniczną do Wilna. Wycieczkę oprowadzała miejscowa przewodnik. Zwiedzano: Ostra Brama i kościół św. Teresy, Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński, Katedra Wileśka, cmentarz Rossie-złożono kwiatów i zapalono znicze na grobie Matki z Sercem Marszałka Piłsudskiego.  Po stronie Polskiej zwiedzano elektrownie wiatrowe. W wycieczce uczestniczyło 54 osób.

   Organizator: Prezes Oddziału SEP Antoni Wrotniak. 

   Redagował: W. Dmytryk

Obejrzyj galerię zdjęć

2014-09-14 Antoni Wrotniak i Władysław Dmytryk

Wycieczka techniczno-turystyczna do Kozłówki i biogazowni w Parczewie

Wycieczka techniczno-turystyczna organizowana przez Oddział SEP w Zamościu.

Dnia 13-14.09.2014. Oddział SEP zorganizował wycieczkę techniczno-turystyczną do Muzeum Zamojskich w Kozłówce, następnie do elektrowni biogazowej w Parczewie. Następnego dnia zwiedzano zabytki sakralnych i rezerwat w Białowieży. Liczba uczestników wycieczki - 56 osób.
Wykonał: Władysław Dmytryk

  Redagował: W. Dmytryk

2014-05-31 Antoni Wrotniak i Władysław Dmytryk

Wycieczka do Dęblina

Wycieczka do Dęblina zorganizowana przez koło nr.27. przy RZ FSNT NOT wspólnie z Oddziałem SEP

W dniu 31.05.2014. odbyła się wycieczka turystyczno-techniczna do m. Dęblin, gdzie zwiedzano muzeum lotnicze WP oraz twierdzę dęblińską. W drodze powrotnej odwiedzono wspaniały Kazimierz, odbyto podróż statkiem po Wiśle. Na przystani w barze „Przystań” poczęstowano nas smacznym obiadem. Pogoda i atmosfera na wycieczce była wspaniała. Prezes koła: Władysław Dmytryk

Redagował: W. Dmytryk

2013-09-14 Władysław Dmytryk

Wycieczka koła SEP Zamość

Dnia 14.września 2013 koło SEP przy RZ FSNT NOT w Zamościu zorganizowało wycieczkę „Bieg po zdrowie” do miejscowości Górecko Kościelne. Początek imprezy „Bieg po zdrowie”, czyli zbieranie grzybów, następnie wspólny obiad a po obiedzie przy ognisku śpiewanie biesiadnych piosenek.

  Redagował: W. Dmytryk

2012-12-14 Kazimierz Obuchowski

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 25.09.2012 Koło SEP nr 17 zorganizowało wyjazd jednodniowy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W wyjeździe uczestniczyli także emeryci (członkowie SEP), oraz członkowie innych kół. Naocznie zobaczyliśmy zjawiska fizyczne, które znaliśmy tylko z książek. Twierdzenia, które znaliśmy można było dopasować do danego zjawiska. Nie zabrakło matematyki. Wystarczyło podać różne cyfry do tworzenia rozety czterolistnej, a można było obejrzeć rozetę np. 30-listną. Informatyka jako nowoczesne rozwiązania robotów, gdzie wystąpiły w spektaklu, na którym od nas przebywało kilka osób. Wszyscy byli z pobytu w centrum zadowoleni. Chcemy w przyszłym roku zacząć odwiedzać elektrownie wodne i fabryki (np. porcelany w Ćmielowie).

 Redagował: W. Dmytryk 

2012-12-12 Marek Chmielewski

35-lecie Zamojskiego Oddziału SEP

Dnia 19.10.2012 r. w Klubie Muzycznym Stara Elektrownia odbyły się obchody 35-lecia powstania Zamojskiego Oddziału SEP.

 Redagował: W. Dmytryk

Jesteś zaineresowany naszymi usługami, przedź na stronę kontaktu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.